'48 ÚJRA
zenés forradalmi álomkép
írta: CZICZÓ ATTILA
(Sipos Attila - Cziczó Attila - Butola Zoltán - Ignácz Attila - Papp Balázs - Kardos Lajos -
Pitz Róbert - Horváth Csaba: TEKINTS RÁNK, SZABADSÁG! című rockopera alapján)

szereplők:
BÁLINT (az ifjak vezére)
MIKI (Bálint barátja volt, de az ellenséghez állt)
IMI (a bizonytalan)
BASKA (a legbölcsebb fiatal)
BALÁZS (forradalmár ifjú)
JELI (forradalmár ifjú)
PETI (forradalmár ifjú)
ESZTER (dalos lány)
NIKI (Bálint szerelme)
kórus, táncosok

(Üres színpad, hátul a paravánon egy hatalmas piros-fehér-zöld zászló van kifeszítve. Sorfalat alkotva állnak egymás mellett a fiúk; civilben!)
PETI 1848... nagy dolgok történtek akkoriban.
BASKA Flash-back!
(Zene indul. A fiúk csapata két táborra bomlik: reformerek, forradalmárok. Közben átöltöznek - a színpadon!)
BALÁZS (Ritmusra beszél.) Reformokban élünk, ebben nőttünk fel. / Megszokott az nékünk, ha változtatni kell.
IMI (Énekel.) Reformokban élünk, polgár, / Új korszak jön, ez megszokott már / Kimondom, hogy Magyarország! / Kimondom, hogy szabad ország!
BALÁZS (Énekel.) Reformokban élünk, ebben nőttünk fel. / Megszokott az nékünk, ha változtatni kell.
MIKI (Ritmusra beszél.) Kimondom, hogy Magyarország! / De a nemzet fáján már nincs szabad ág. / Túl sok a gyáva, túl sok a féreg, / minden így marad, én ettől félek.
IMI (Ritmusra beszél.) Szavamba vág a családi ágakkal / hadonászó magyar nemzetgyalázó. / A kéjenc, a bérenc, / az áruló, / a nemzetét eláruló!
BALÁZS ÉS ESZTER (Énekelnek.) Reformokban élünk, ebben nőttünk fel. / Megszokott az nékünk, ha változtatni kell.
MIKI (Énekel.) Ne higgy senkinek! Ne higgy a mának! / Maszlaggal etetnek! Polgár! / Ne hagyd magad! / Amit látsz, valóság! Polgár! / Ne hagyd magad!
IMI (Énekel.) A nép nevében, adjatok esélyt!
MIKI (Ordítva.) A nép nevében mennyi bűnt követtek el még?
IMI ÉS ESZTER (Énekelnek.) Elhervad a szándék, túl erősek, / kik félnek az újtól, s az ország ott marad, / ott mélyen, hol eddig volt.
ESZTER (Énekel.) Elhervad a szándék, túl erősek, / kik félnek az újtól, s az ország ott marad, / ott mélyen, hol eddig volt.
(Vége a dalnak.)
BALÁZS Reformokban élünk...
(Elvonulnak. Miki osztrák egyenruhát vesz fel.)
(Zene indul. Niki és Bálint, a két szerelmes énekelve búcsúzik egymástól.)
NIKI Emlékszel? / Néhány évvel ezelőtt / szépnek tűnt minden, / mi kettőnket összefűzött. / Az első csók, / az első forró ölelés! / A sok boldog óra, / s a vágy, mely most is ég!
BÁLINT Fáj minden szó, / Hisz tudod, csak téged szeretlek, / De gyermekem jövőjét / Én sem tagadhatom meg.
NIKI Maradj velem, / Hisz szükségem van rád! / Maradj velem, / Hisz szüksége lesz rád!
(Szorosan ölelik egymást.)
BÁLINT Elmegyek! Nagy dolgok vannak készülőben.
NIKI Maradj velem!
BÁLINT Rám most ott van szükség.
(Bálint mögött megjelenik Miki.)
MIKI Hát te is? A nép nevében, a nemzetért! Nagy szavak! Hát nem látod, hogy hol a helyünk?
BÁLINT Barátom vagy. Együtt nőttünk fel. Gyere velem!
MIKI Reformokat akarsz? Forradalmat? Hát menj, te... te magyar!
BÁLINT Elárulod a hazát?
MIKI Félek. Az életemet féltem.
(Megmarkolja Bálint karját majd ellöki magától.)
(Zene indul. Érkeznek a forradalmi ifjak. Egyre nyugtalanabbak, körbe-körbe járnak, egymásnak adják tovább a híreket.)
BASKA Valami készül...
JELI Valami készül!
PETI Valami készül!
IMI Valami készül!
BALÁZS Hallod, valami készül!
JELI Valami készül!
BASKA Párizsban kitört a forradalom!
JELI Valami készül!
PETI Bécsben kitört a forradalom!
BASKA Valami készül!
PETI Varsóban kitört a forradalom!
JELI Valami készül!
BASKA Rómában kitört a forradalom!
JELI Valami készül!
BALÁZS Pilvaxnak hívják.
JELI Valami készül!
IMI Rabok legyünk, vagy szabadok?
JELI Valami készül!
BASKA Mit kíván a magyar nemzet?
MIND Valami készül!
BALÁZS A Nemzeti múzeum.
PETI Egyenlőség!
MIND Valami készül!
IMI Rabok tovább nem leszünk!
JELI Valami készül!
PETI Menjünk Budára!
MIND Valami készül!
BALÁZS Pesten kitört a forradalom...
(Következő zene indul. Bálint és Imi harcba hívják barátaikat.)
BÁLINT Mindenki! Aki magasra száll, / Mindenki! Aki másért kiáll, / Mindenki! Kinek valami fáj, / Mindenki! Kinek zord már e táj,
IMI Mindenki! Aki unja az igát, / Mindenki! Aki új jövőt lát, / Mindenki! Aki jövőbe néz, / Mindenki! Kinek számít a nép!
EGYÜTT Az jöjjön, mert hív a forradalom! / Az jöjjön, mert harcba hív a dalom!
(Huszárnak öltözik minden fiú.)
(Dobpergés. Gyászruhás lányok vonulnak át a színpadon. A fiúk némán, sápadt arccal figyelik a menetet.)
JELI Gyászolnak.
IMI Kitört a háború.
PETI Én nem akarok meghalni.
IMI Hazáért az életünket? Félek.
JELI Téged is visszavárnak.
BÁLINT Oda már nem mehetek.
IMI Minket is üldöznek.
BASKA Hová menjünk?
PETI Nem akarok meghalni.
IMI El innen!
BÁLINT Nem lehetek áruló!
IMI Meghalsz! Hát nem érted?
BÁLINT Nem mehetünk el!
IMI Majd visszajövünk. Ha már erősek leszünk.
(Bálint rendületlenül áll, a többiek, Imi vezetésével, elindulnak, Balázs állja útjukat.)
BALÁZS Vándoroljatok ki... ha a szív mit sem érez, midőn e szóra gondol: haza. Ha a hazát csak akkor kell szeretni, midőn ezt tenni élv és dicsőség és akkor nem, midőn e honszeretet neve keserv, halál. Ha a távozni készülő nem hall lelkében semmi hangot, mely azt susogja: maradj, maradj! Ha számot vetve magatokkal, meggyőződtetek felőle, hogy itthon a legszentebb remények utolsó csilláma is kihamvadt kebletekben, ha nem szerettek senkit és semmit többé, aki utánatok itt marad, akkor... vándoroljatok ki! (Jókai Mór)
IMI Nem állok némán többet én. Nem állok többet én némán a magyar sírja előtt!
(Zenei kíséret nélkül énekelve elvonulnak a fiúk: Balázst követik. Bálint mosolyogva néz utánuk.)
MIND Az jöjjön, mert hív a forradalom! / Az jöjjön, mert harcba hív a dalom!
(Berohannak a lányok, Bálint, a "hős" huszár csapja a szelet mindegyiküknek. Közben néhány fiú érkezik, sebesültek, sánták, csóválva hallgatják Bálint dicsőségét. Zene indul.)
LÁNYOK Mondd huszár, harcoltál-e már? / Mondd huszár, harcoltál-e már?
BÁLINT Harcoltam Csákova ellen, / Oláhok és rácok ellen! / Bevettük az ellen várát, / Felgyújtottuk minden házát! / Minket nézett minden lányka, / Menekült sok román gyáva!
LÁNYOK Mondd huszár, harcoltál-e már? / Mondd huszár, harcoltál-e már?
BÁLINT Harcolt ott minden huszár, / Hős Leiningen gróf oldalán! / Legyőztük az ellenséget, / Koncra éhes oláh népet! / Ünnepelt ott minden huszár, / S velünk ivott sok-sok betyár!
(Zene laáll. Imi érkezik, rongyosan, véresen. Sorolja a csatákat)
IMI Pétervárad, Pákozd, Ozora, Branyiszkó, Vác, Buda, Komárom, Temesvár, Nagysalló.
(Jeli érkezik.)
JELI Jönnek az oroszok!
(Megrettennek Jeli hírétől)
BASKA Az nem lehet!
PÉTER (Erőt vesz félelmén.) Én viszem a zászlót! A nemzeti lobogót!
IMI Induljunk a harcba! Osztrák, orosz, egy kutya.
BÁLINT Szabad lesz Magyarország, s Európa követi majd. Induljunk a harcba!
(Zene indul. Csata. Villódzó fények, négy lány egy hatalmas vörös leplet lenget, mögötte a fiúk lassított mozdulatokkal imitálják a harcot: lőnek, kardoznak, majd földre rogynak. Mindenki meghal. Utolsóként Bálint, akit Miki öl meg. A lányok leterítik a leplet a színpad legelejére. Eszter egy szál virággal lassan lépked a földön fekvők között, majd Niki követi, zene nélkül énekelnek. Közben a többi lány leveszi a magyar zászlót és a fiúkra terítik.)
ESZTER Békés már a tenger, / Elvonult a vihar, / Nem folyik már vér, / Földre hullt a kard.
NIKI Véget ért a harc, / Nem szól már a zaj. / Nem áld már az Isten, / Újra rab a magyar.
(Mindenki feláll, leveszik jelmezeiket, ismét azok a fiatalok, akik elkezdték a játékot. Közben Balázst halljuk.)
BALÁZS Álmaink tesznek naggyá minket. A nagy emberek álmodozók. Ők egy tavaszi nap bársonyos párájában, vagy egy hosszú téli este parazsának fényében látják a dolgokat. Néhányan közülünk hagyják meghalni ezeket a nagy álmokat, míg mások élesztik és óvják őket a rossz idő során addig, amíg rá nem süt a nap azokra, akik biztosak benne, hogy álmaik valóra fognak válni...
(Zene indul. Finálé.)
NIKI Lesz-e még oly idő, / Mikor minden magyar a hazáért érez? / Lesz-e még oly idő, / Mikor a múlt kér új életet?
ESZTER És én félek, hogy örök vágy marad; / Mi éltette a nemzetet egy ezredév alatt!
IMI Lesz-e még oly idő, / Mikor saját dalunk száll fel az égig? / Lesz-e még oly idő, / Mikor választhatsz, melyik úton menj végig?
EGYÜTT De ne feledd, / Magyarnak születtél! / Kötelez a múlt! / Kötelez, hogy küzdj / A jövődért!
MINDENKI Ezernyi könnycsepp gördült / végig már az arcunkon, / Meddig kell szenvednünk még, / mert "kis nemzet" vagyunk?! / Álmodtunk szabadságról, / Mi is áldoztunk már érte! / Mondd, ó mondd, mondd, hogy megérte!
IMI és ESZTER Kis Magyarország, / Kívánom boldog legyél! / Kis Magyarország, / Ne feledd, mi téged ért! / Tanulj a könnyeidből, / Hallgasd, a múltad mesél, / Kis Magyarország, / Féltelek, féltelek én!
MINDENKI Ezernyi könnycsepp gördült...

Gárdony, 2000

Reformokban élünk (kotta)
Emlékszel ... (kotta)
Mindenki (kotta)
Mondd, huszár! (kotta)
Békés már (kotta)
Lesz-e még (kotta)

Reformokban élünk (mp3)
Emlékszel ... (mp3)
Valami készül (mp3)
Mindenki (mp3)
Temetés (mp3)
Mondd, huszár! (mp3)
Csata (mp3)
Lesz-e még (mp3)